03
Apr

Podcast: Tiere in Israel

בעלי חיים בישראל:

בישראל יש הרבה בעלי חיים. חלקם רגילים וחלקם מיוחדים.

בגלל שישראל נמצאת באזור עם מזג אוויר חם והרבה סוגים של נופים, הרבה בעלי חיים שונים יכולים לחיות בארץ. ישראל נמצאת בין היבשות אסיה, אפריקה ואירופה.

בצפון הארץ יש הרבה מאוד צמחים ולכן הנוף | הוא בצבע ירוק, בדרום ישראל יש מדבר ולכן הנוף | הוא בצבעים חום וצהוב. בעלי החיים השונים יכולים להתרגל לצבעי הנוף ולהתאים את עצמם לסביבה.
בנוסף, ניתן למצוא מגוון גדול של בעלי חיים מתחת למים, בים סוף ובים התיכון.

Podcast: Tiere in Israel